6 stycznia 2016

Najnowszy biuletyn HAART

Publikujemy najnowszy biuletyn organizacji HAART Kenya, której staramy się pomóc w pozyskaniu funduszy na wybudowanie domu pomocy dla ofiar handlu ludźmi w Kenii.  W biuletynie znajdziemy informację o pracy HAART w ubiegłym roku oraz o planach na nadchodzący rok. Naszym wspólnym najistotniejszym zadaniem jest budowa schroniska dla ofiar handlu ludźmi poprzez kampanię ZbudujFreeDOM www.zbudujfreedom.pl. Biuletyn do pobrania TUTAJ

Logo HAART basic transparent