24 października 2015

Papież błogosławi naszą kampanię

„Wszystkim, którzy wspierają was w tej istotnej pracy, oraz tym, na rzecz których pracujecie, Papież Franciszek zapewnia modlitwę” – czytamy w liście z Watykanu, będącym odpowiedzią na kampanię #Zbuduj FreeDOM, której celem jest wybudowanie schroniska dla ofiar handlu ludźmi w Kenii.O naszej kampanii wspomina m.in. Radio Watykańskie: http://pl.radiovaticana.va/news/2015/10/26/papie{d474a1418db7acaee38880d262644b3a3af688d2b574a8443ddece3bf2095522}C5{d474a1418db7acaee38880d262644b3a3af688d2b574a8443ddece3bf2095522}BC_b{d474a1418db7acaee38880d262644b3a3af688d2b574a8443ddece3bf2095522}C5{d474a1418db7acaee38880d262644b3a3af688d2b574a8443ddece3bf2095522}82ogos{d474a1418db7acaee38880d262644b3a3af688d2b574a8443ddece3bf2095522}C5{d474a1418db7acaee38880d262644b3a3af688d2b574a8443ddece3bf2095522}82awi_zbuduj_freedom/1182238

Clipboard01

„Jego Świątobliwość Papież Franciszek z wdzięcznością dowiedział się o wysiłkach organizacji HAART mających na celu zwalczanie handlu ludźmi w Afryce Wschodniej. Modli się aby inicjatywa „ZBUDUJ FreeDOM” pomogła w uwolnieniu mężczyzn, kobiet i dzieci, pomagając im w procesie rehabilitacji, i odzyskaniu godnego życia” – napisał  kard. Pietro Parolin, w odpowiedzi na zainicjowaną w Polsce kampanię społeczną #Zbuduj FreeDOM.

Celem kampanii jest pozyskanie środków na wybudowanie schroniska dla ofiar współczesnego niewolnictwa w Nairobi (Kenia), które poprowadzi organizacja HAART Kenya założona w 2010 r. w Nairobi, przez Polaka, Radosława Malinowskiego. Organizatorem kampanii na rzecz wsparcia działań HAART jest Fundacja Razem dla Afryki.

Działania HAART obejmują pomoc ofiarom, szkolenia o skali problemu, wsparcie medyczne, psychologiczne, prawne. HAART współpracuje z organizacjami rządowymi, archidiecezją Nairobi i diecezją Ngong. Do chwili obecnej organizacja uratowała ponad 300 osób, przeprowadziła setki zajęć uświadamiających docierając do ponad 20 000 mieszkańców slumsów i terenów wiejskich.

Kampanii #Zbuduj FreeDOM patronuje m.in. Gość Niedzielny, Radio eM, Magazyn Poznaj Świat, Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych, a jej ambasadorami są m.in. Krzysztof Zanussi, Księżna Maria Beckman Sapieha, Kabaret Mumio, dziennikarze i podróżnicy.

„Wszystkim, którzy udzielają wam wsparcia Papież Franciszek zapewnia modlitwę, aby Bóg Wszechmogący pobłogosławił i kierował waszą pracą” – czytamy w liście z Watykanu. Strona kampanii i możliwość wsparcia: www.zbudujfreedom.pl

Pełna treść listu:

„Jego Świątobliwość Papież Franciszek z wdzięcznością dowiedział się o wysiłkach organizacji HAART mających na celu zwalczanie handlu ludźmi w Kenii i Afryce Wschodniej i zachęca Was do kontynuacji kampanii mającej na celu zbudowanie schroniska dla ofiar tej zbrodni.

Wasza troska wobec ofiar i wysiłki na rzecz uświadamiania o handlu ludźmi są szczególnie znaczące, zważywszy na ukrytą naturę procederu handlu ludźmi i niski stan wiedzy o tym zjawisku, które odbiera ofiarom ich ludzką godność.

Jego Świątobliwość modli się, aby inicjatywy HAART, zwłaszcza „ZBUDUJ FreeDOM”, pomogły w uwolnieniu mężczyzn, kobiet i dzieci z niesprawiedliwości handlu ludźmi i wsparły proces rehabilitacji, który umożliwi byłym ofiarom godne i pełne życie.

Wszystkim, którzy udzielają wam wsparcia w waszej pracy oraz tym, dla których poświęcacie swój trud, Papież Franciszek zapewnia modlitwę, aby Bóg Wszechmogący pobłogosławił i kierował waszą pracą.

Kardynał Pietro Parolin
Sekretarz Stanu”

lettter