10 kwietnia 2014

Razem dla Afryki w Radio Katowice

Kolejna serdeczna wizyta w programie red. Beaty Tomanek „Za horyzontem”. Wraz z biskupem Hiacyntem Egbebo i br. Damianem Lenckowskim mówimy o sytuacji na terenie wikariatu  Bomadi, zamieszkałego przez ok 3 mln osób  i o projektach konkretnej formy pomocy/