22 maja 2016

Międzyreligijny krok na drodze ku „FreeDOM”

Założona w Kenii przez Polaka Radosława Malinowskiego organizacja HAART Kenya, wspierana przez naszą Fundację, oraz Stowarzyszenie Muzułmanów Kenii podpisały w środę 18 maja porozumienie o współpracy. To kolejny krok w ramach incjatywy „Zbuduj FreeDOM”.

IMG_20160518_152856

Obie strony zwróciły uwagę, że handel ludźmi jest szczególnym zagrożeniem dla pokoju i dobrobytu mieszkańców kraju. HAART w ramach działań uświadamiających o zagrożeniu przeprowadzi zajęcia dla duchownych muzułmańskich, dzieci i młodzieży uczęszczających do muzułmańskich madrasów oraz przygotuje program o zagrożeniach handlu ludźmi dla islamskiej telewizji i radia w Kenii. Obie organizacje podejmą też wspólne działania na rzecz pomocy ofiarą handlu ludźmi.

– Handel ludźmi w Kenii dotyka mieszkańców wyznających tak chrześcijaństwo jak i islam. Z jednej strony duża grupa ofiar jest sprzedawana do krajów muzułmańskich, z drugiej, wiele ofiar to właśnie muzułmanie. SUPKEM od wielu lat boryka się z ofiarami handlarzy, szukających pomocy i zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone w niewoli – zauważa Malinowski.

Szef HAART zwraca uwagę, ze handel ludźmi jest coraz większym problemem w rozwarstwionym społeczeństwie kenijskim.  – Ofiarami padają głównie dzieci, młodzież i kobiety. Zdarzają się również przypadki kiedy ofiary są zabijane dla pozyskania organów do zabiegów medycznych lub czarów – dodaje Malinowski.

HAART została założona w 2010 r. Jest organizacją która jako jedyna kompleksowo zwalcza handel ludźmi w Afryce Wschodniej. W 2015 roku HAART udzielił pomocy ponad 100 ofiarom handlarzy.

W październiku 2015 r. HAART Kenya przy pomocy Fundacji Razem dla Afryki rozpoczęła realizację nowego projektu pod nazwą „Zbuduj FreeDOM” (www.zbudujfreedom.pl). Jest to kampania społeczna, której celem jest zebranie funduszy na budowę schroniska dla ofiar handlu ludźmi, które powstanie w stolicy Kenii,  Narobi.

– FreeDOM ma być schroniskiem dla osób uratowanych z niewoli, często maltretowanych fizycznie, psychicznie i seksualnie, których życie było zagrożone. Będzie też miejscem gdzie zdobędą nowe umiejętności zawodowe, aby móc powrócić do normalnego, wolnego życia – mówi Malinowski.

Kampania „Zbuduj FreeDOM” uzyskała poparcie m.in. papieża Franciszka, ludzi kultury, dziennikarzy i podróżników. Zespół Dobre Ludzie, skomponował piosenkę „Z wolności dom” promującą kampanię:

Wesprzyj kampanię na:  www.zbudujfreedom.pl

Dołącz na facebooku:  https://www.facebook.com/ZBUDUJFreeDOM/