6 kwietnia 2014

Ta pomoc daje nam życie

Jesteśmy teraz w bardzo trudnym czasie, potrzebujemy waszych modlitw – powiedział bp Hiacinth Oroko Egbebo z Nigerii, który odwiedził Gliwice.

046238_GN201p_34

28 marca przewodniczył Eucharystii w gliwickiej katedrze. Bp Hiacinth Oroko Egbebo jest administratorem wikariatu apostolskiego Bomadi w południowej Nigerii. W gliwickiej katedrze mówił o trudnej sytuacji jego mieszkańców i o prześladowaniach chrześcijan w tym najbardziej zaludnionym kraju Afryki.

Tereny, na których znajduje się wikariat Bomadi, bogate są w złoża ropy naftowej. Niestety, nie przynoszą żadnych korzyści mieszkańcom wyzyskiwanego ekonomicznie południa kraju. – Nie mamy dróg, elektryczności. Woda, którą pijemy pochodzi z rzeki. Skażona przez ropę naftową jest zagrożeniem dla ludzi. Nie ma szkół ani szpitali. W naszej diecezji jest najwyższy wskaźnik umieralności wśród dzieci – opowiadał o swoim wikariacie. – Musimy edukować młodzież, aby mogła żyć tak naprawdę w wolności – dodał. Potrzebują wolontariuszy, którzy chcieliby przyjechać do pracy. Biskupowi Egbebo towarzyszył pracujący w Nigerii br. Damian Lenckowski. – Pracuje tam w bardzo trudnych warunkach, ale jego obecność, jego świadczenie pomocy tym najbardziej potrzebującym, dało życie wielu za nas – zauważył

Biskup dziękował też wszystkim zaangażowanym w akcję „Małego Gościa Niedzielnego”, dzięki której wybudowano pięć studni głębinowych i przetwórnię wody pitnej. Podkreślił wsparcie organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie i działania podejmowane na rzecz ich wikariatu przez Krzysztofa Błażycę z „Gościa”.

za: http://gliwice.gosc.pl/doc/1937727.Ta-pomoc-daje-nam-zycie