ulotka2Dlaczego dożywienie dzieci w szkole podstawowej w Ugandzie jest konieczne?

Przyjmuje się, że większość uczniów w szkołach publicznych (UPE Program) to sieroty oraz dzieci z rodzin najbiedniejszych. Wiele z tych sierot to skutek AIDS i wielu innych chorób rodziców. Dzieci i ich rodzice są w tak trudnej sytuacji materialnej, że brakuje im nie tylko na podstawowe materiały szkolne, ale przede wszystkim na jedzenie, co wpływa na zdolność przyswajania wiedzy. W zdecydowanej większości dzieci rozpoczynają codzienną naukę w szkole na czczo. Projekt ma na celu rozwiązanie tego problemu poprzez codzienne wydawanie prostych posiłków, Bezpośrednimi beneficjentami projektu jest ok. 400 dzieci szkoły.

Wpieraj działanie stołówki dla dzieci
Fundacja RAZEM DLA AFRYKI
ul. Lechicka 23
Łódź 91-230 Polska
KRS 0000507401

Dane do przelewu: – z dopiskiem Uganda
PKO BP SA 6 Oddział w Łodzi
PL76102034080000440203428349 w PLN
PL42102034080000420203428380 w EUR
PL84102034080000460203428398 w USD

Ze względu na ogromną potrzebę dożywiania dzieci podczas ich nauki, w 2013 została zorganizowania prowizoryczna kuchnia w pomieszczeniach byłej klasy lekcyjnej (zdjęcia poniżej). Posiłki przygotowywane były na ognisku rozpalanym na podłodze dawnej klasy lekcyjnej oraz “pod gołym niebem”. Prowizoryczna kuchnia znajdowała się również w małej odległości od szkolnych toalet (latryn). W 2013r. rządowy organ nadzorujący szkołę (Wakiso Dystrykt) nakazał zmianę miejsca przygotowania posiłków uzależniając dalsze funkcjonowanie szkoły i możliwość wydawania posiłków od budowy nowych pomieszczeń i przeniesienia ich z sąsiedztwa toalet.
Stan sprzed przebudowy:
[Not a valid template]

Celem projektu był:

Szczegóły projektu – pobierz PDF:  matugga_kuchnia

A poniżej stan stołówki po przebudowie:
[Not a valid template]

Wpieraj dalsze działanie stołówki dla dzieci
Fundacja RAZEM DLA AFRYKI
ul. Lechicka 23
Łódź 91-230 Polska
KRS 0000507401

Dane do przelewu: – z  dopiskiem Uganda
PKO BP SA 6 Oddział w Łodzi
PL76102034080000440203428349 w PLN
PL42102034080000420203428380 w EUR
PL84102034080000460203428398 w USD

PLNUSDEUR
Magazynowi Poznaj Świat – dziękujemy za patronat w numerze 2/2015

Partnerzy


desi fuck
fuck xnxx
xxx videos
hd xnxx
indian tube
porn desi
pornfuck
pornfuck
xnxx4k
xvideos xxx
xxx clips